Skip to main content

Gemeente De Friese Meren

website: www.defriese,meren.nl 

Oppervlakte: 549.1 km2
Aantal inwoners: 51.604

Dierenambulance: 06-53712098

Loslopen buitengebied: ja

Dorpen: Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elathuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotserhauel, Rottum, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terhorne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord en Wijckel

Hondenbelasting: nee, 2024

Voorzieningen aanwezig:
Losloopgebieden: ja
Uitlaatplaatsen: 
Uitlaatstroken: 
Poepafvalbakken:

Gecontroleerd: 25-02-2024