Skip to main content

Gemeente Tietjerksteradeel

Website: www.t-diel.nl

Oppervlakte: 161.41 km2
Aantal inwoners: 32.322

Dierenambulance: 06-50128269

Loslopen buitengebied: ja

Dorpen: Bergum, Hardegarijp, Giekerk, Noordbergum, Garijp, Oenkerk, Oostermeer, Tietjerk, Suameer, Eestrum, Rijperkerk, Molenend, Suawoude, Oudkerk, Eernewoude, Veenwoudsterwal, Wijns.

Hondenbelasting: nee, 2024

Voorzieningen aanwezig:
Losloopgebieden: ja
Uitlaatplaatsen: nee
Uitlaatstroken: nee 
Poepafvalbakken: nee

Gecontroleerd: 25-02-20242