Hondenuitlaatbos

header blok

Wetgeving voor honden.

Hondenbelasting dient u nog bij veel gemeenten te betalen, dit is een zogenaamde baatbelasting, de opbrengst kan aan de algemene middelen worden toegevoegd, de gemeente is niet verplicht om de opbrengst te besteden aan voorzieningen voor honden.

Bij bijna iedere gemeente in Nederland is de wetgeving geregeld via de A.P.V., Algemene Plaatselijke Verordening en meestal door de standaard APV, opgesteld door De Vereniging Nederlandsche Gemeenten.

Hierin staat meestal het volgende:

  • Binnen de bebouwde kom moet een hond verplicht aangelijnd zijn.
  • De begeleider van de hond dient er voor te zorgen dat de poep direct wordt opgeruimd, dit bent u altijd verplicht.
  • De begeleider heeft, verplicht, hiervoor altijd een opruimmiddel bij zich.
  • De volgende terreinen zijn bij de meeste gemeenten verboden gebied: speelplaatsen, speelweidenterreinen rond scholen, ook kan de gemeente plaatsen aanwijzen waar je met de hond niet mag komen, denk aan winkelcentra en evenemententerreinen.
  • De gemeente kan plaatsen aanwijzen en voorzieningen treffen, waar je hond mag poepen of mag loslopen. Deze plekken worden door de gemeente bepaald en bekend gemaakt.
  • Bij de meeste gemeenten mag de hond in het buitengebied loslopen, mits de hond niet op privé terrein komt, denk aan weilanden, etc. Meestal is er in het buitengebied geen opruimplicht, hierop zijn uitzonderingen.
  • Bij de meeste gemeenten vormen een aantal honden een uitzondering op de regels, blinde geleide honden en politiehonden.
  • In de natuurgebieden zijn de regels, opgesteld door de eigenaar, bepalend. Meestal geld hier geen opruimplicht. Wel dient de hond, net als zijn baasje, op de paden te blijven.
  • Bij sommige natuurgebieden geld een maximaal aantal honden per begeleider, meestal 2.
  • Indien je hond niet onder controle is en achter het wild aangaat mag iemand met een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) bevoegdheid of een politieman de hond dood schieten, er moet dan wel een goede reden voor zijn.

Boetes:

Niet aan de lijn:   €  90,- 
Niet bij je hebben van een opruimmiddel:  €  90,-
Niet opruimen van de poep:  € 140,-
Op een speelplaats etc je bevinden met een hond:  € 140,-
Er komen altijd administratiekosten bij:  €   7,-

Los laten lopen in een natuurgebied waar het niet mag:
Ook mag hier de hond in beslag worden genomen en
als laatste middel mag de hond worden dood geschoten.

 € 370,-